New WarCraft 3 League

Seasons

Play-off

  • 1/4
  • 1/2
  • Final
  • Winner
Dx
vs
OwNu
BG1
vs
uMaD
ViKi
vs
OCG
Fs
vs
SQK
Dx
vs
uMaD
ViKi
vs
SQK
uMaD
vs
ViKi
  • Match For 3rd Place
uMaD
Dx
vs
SQK
Dx

Group Stage

Group Stage
# Name Points PP W L MW ML
1 Dx 97 1.00 9 / 1 65 44
2 SQK 86 0.50 6 / 4 67 51
3 ViKi 83 9.00 6 / 4 62 52
4 Muhl 78 1.00 6 / 4 59 46
5 Fs 73 5.00 6 / 3 60 52
6 uMaD 72 3.50 5 / 5 53 62
7 OwNu 67 15.00 7 / 3 59 44
8 rbr 66 0.50 3 / 7 51 64
9 tS 62 1.00 1 / 9 40 68
10 RAGE 44 35.00 4 / 5 50 31
11 LaB 28 12.00 1 / 9 26 78
12 FRA 0 3.00 0 / 0 0 0
Week 1
Fs 9:6 Muhl
Dx 8:7 tS
OwNu 13:2 rbr
PERU 3:12 RAGE
SQK 10:5 uMaD
Week 2
tS 13:2 PERU
Muhl 9:6 BG1
Fs 5:10 SQK
OwNu 12:3 uMaD
FRA vs. RAGE
ViKi 7:8 Dx
Week 3
Fs 8:7 uMaD
OwNu 4:2 RAGE
ViKi 5:10 Muhl
Dx 7:8 PERU
SQK 12:3 tS
Week 4
ViKi 6:9 OwNu
tS 7:8 RAGE
Dx 9:6 rbr
PERU 2:13 uMaD
SQK 11:4 Muhl
Week 5
ViKi 7:8 RAGE
LG 2:13 Muhl
OwNu 8:7 PERU
Fs 9:6 rbr
Dx 13:2 uMaD
Week 6
rbr 8:7 RAGE
Fs 14:1 PERU
tS 7:8 uMaD
ViKi 9:6 SQK
Dx 8:7 Muhl
Week 7
uMaD 8:7 RAGE
OwNu 7:8 Muhl
ViKi 12:3 rbr
SQK 13:2 PERU
Fs 9:6 tS
Week 8
Muhl 7:5 RAGE
uMaD 10:5 rbr
ViKi 15:0 PERU
OwNu 2:7 Fs
Dx 8:7 SQK
Week 9
PERU 3:12 rbr
ViKi 9:6 uMaD
SQK 2:13 RAGE
OwNu 9:6 tS
Dx 10:5 Fs
Week 10
ViKi 8:7 tS
Muhl 5:10 uMaD
Fs 3:3 RAGE
SQK 8:7 rbr
Dx 11:4 OwNu
Week 11
ViKi 8:7 Fs
Dx 15:0 RAGE
tS 4:11 rbr
OwNu 8:7 SQK
LaB 6:9 Muhl